Kõmsi tarandkalmed

 

Kõmsi tarandkalmed annavad tunnistust, et siinne paik on olnud üks vanimatest asulapaikadest Lääne-Eestis. Risti-Virtsu maantee ääres asuvad Kõmsi tarandkalmed pärinevad varasest rauaajast.

Uuri lisaks


Maasi ordulinnus

     

Maasi ordulinnust hakati rajama peale saarlaste Jüriöö ülestõusu mahasurumist 1345. a. Linnus hävitati Saaremaad valitsenud taanlaste poolt 1576. aastal.

Uuri lisaks


Jaagu-Mihkli hiiekivi

 

Jaagu-Mihkli hiiekivi asub Ridase külas ja kujutab endast suurte mõõtmetega rabakivigraniidist rändrahnu. Püstloodis külgedega kivi on muistsetel aegadel kasutatud ohvripaigana.

Uuri lisaks


Pöide maalinn

 

Pöide ehk Kahutsi maalinn on ovaalse väliskujuga Saaremaa üks suurimaid muinasaegseid linnuseid. Välisnõlv, mille kõrguseks on 11 m, on säilinud suhteliselt hästi. Pöide kiriku läheduse tõttu on tekkinud legend, et need kaks objekti on omavahel maa-aluse käiguga ühendatud.

Uuri lisaks


Vatla maalinn

 

Vatla maalinn oli arvatavasti 11-13.sajandil muistse Karuse kihelkonna keskuseks. Vatla linnus on üks ilmekamatest Lääne-Eesti muinasaja lõpul püstitatud linnustest. Linnus on ehitatud moreenvalli otsale ja läbimõõdult 42-60 m. Kohati üle 11 m kõrguselt nõlvalt on hea vaade ümbritsevatele maadele ning ligi 5 km kaugusel asuva mereni.

Uuri lisaks


Virtsu vasall-linnuse varemed

       

Virtsu vasall-linnuse varemed mälestavad 15. sajandil ehitatud kastelltüüpi ehitist, mida omal ajal kasutati Saare-Lääne piiskopkonna kindlusena mandri ja saare vahelise laevaliikluse kontrollimiseks ja turvamiseks. 1533. a linnus purustati vaenlaste poolt ning mõned aastad hiljem, Valmiera maapäeval, keelati linnuse taastamine sootuks.

Uuri lisaks


Salme muinaslaevade leiukoht

     

Salme muinaslaevade leiukoht paikneb Salme jõe kaldal, kust 2008. ja 2010. a kaevasid arheoloogid välja kogu Euroopa kontekstis erakordse leiu - kaks Skandinaavia päritolu lahingumatusega laeva 8. sajandist. Võitluse jäljed skelettidel ja hauapanused lubavad oletada, et laevadesse maeti Saaremaale röövkäigule tulnud ja siin maha löödud Skandinaavia ülikud ning nende väesalk.

Uuri lisaks


Lõpe-Kaimri tankitõrjeliin

 

Lõpe-Kaimri tanktitõrjeliin rajati II maailmasõja ajal. Üle aasade ja heinamaade kulgev pikk, püramiiditaolistest betoonelementidest koosnev katkematu rivi pidi vaenlase tankide roomikud purustama ja soomuse rebestama. Praegugi on võssa kasvanud liin osaliselt nähtav.

Uuri lisaks