Vilsandi Rahvuspark

Vilsandi Rahvuspark laiub ligi 240 km2 suurusel alal, valdav osa sellest on laiduderohke rannikumeri (pisut üle 160 saare), vaid kolmandik on maismaa. Rahvuspargi eellaseks on Baltimaade vanim kaitseala - 1910. a loodud Vaika saare linnukaitseala. Rahvuspargi loodust on kujundanud pehme mereline kliima ja iseloomustab rikkalik merelinnustik, Läänemere suurim hallhüljeste lesila ja sigimispaik, rikkalik haruldaste liikidega taimestik ja geoloogilised ning arheoloogilised väärtused. Vilsandi Rahvuspargi keskus asub Loona mõisakompleksis. Püsiekspositsioon tutvustab rahvuspargi loodust ja ajalugu ning saab vaadata loodusfilme rahvuspargist ja Saaremaast. Samas asuvas Kivimajas on ka geoloogiline väljapanek.