Vatla maalinn

Vatla maalinn oli arvatavasti 11-13.sajandil muistse Karuse kihelkonna keskuseks. Vatla linnus on üks ilmekamatest Lääne-Eesti muinasaja lõpul püstitatud linnustest. Linnus on ehitatud moreenvalli otsale ja läbimõõdult 42-60 m. Kohati üle 11 m kõrguselt nõlvalt on hea vaade ümbritsevatele maadele ning ligi 5 km kaugusel asuva mereni.