Võiküla munakivitee

Võiküla munakivitee, mis on üks vähestest hästi säilinud munakiviteedest Saaremaal, algab Kuivastu sadamast. Umbes 3 km pikkune munakivitee rajati 1914-1916 rannakaitsepatareide ehitamiseks ja varustamiseks.

I maailmasõja eel kartisTsaari-Venemaa et vaenlane läbi Lääne-Eesti saarte  ründab Sankt Peterburgi. Seetõttu loodi Võiküla rannakaitse kahuripatareid ja õhutõrjepatarei. Kuivastu sõjasadamast algavad munakivitee ja sellega paralleelselt kulgenud kitsarööpmeline raudtee, pikkusega umbes 3 km, rajati aastatel 1914–1916 rannakaitsepatareide ehitamiseks ja varustamiseks. Munakivitee ehitajateks olid kohalikud mehed ja juhendajateks sõjaväeinsenerid, palka maksti meestele üks kuldrubla päevas.