Tuhu soo

Tuhu soo kujunemine algas üle 5000 aasta tagasi, kui hoogustus siinsete jäänukjärvede soostumine.
Silmapaistvalt ilus on paik maikuus, kui soo on kaetud valgete ubalehtede õitega. Matkajaid ootab laudtee ja vaatetorn.

Oidrema-Tuhu soostik on Lääne-Eesti üks suurimaid soostike, paiknedes vaid 10 km kugusel merest on ta oma arengulooliselt noor. Idapoolset osa nimetatakse Tuhu madalsooks, läänepoolset Tuudi rabaks. Sõjajärgselt püüti küll sood kuivendada, kuid õnneks jäi siiski suurem osa inimtegevusest puutumatuks.

Tuhu sooga saab tutvuda 1,1 km pikkusel RMK matkarajal.