Suuriku pank

Suuriku pank on kuni 11 m kõrguse ja 1,6 km pikkusena suur ja võimas, Panga panga järel kõrgeim rannajärsak saartel. Panga peal laiub omapärane männimets. Suuriku panga ees meres on samuti astang, mis on lõhkunud laevu ja võtnud elusid.

Huvitav on see, et Tagalahe pankrannik jätkub teise astmena vee all. Suuriku juures on esimesel astangul eriti vähe vett peal, seetõttu on siin karile sõitnud mitmed laevad. Siin juhtus ka üks ohvriterikkaim laevaõnnetus Eesti merelaevanduse ajaloos. 1951. aasta novembritormis  tuli Loksalt mootorpurjelaev „Lydia Koidula“, lastiks tellised. Algas torm ja laeval kästi siirduda Tagalahte. Laev sattus Suuriku panga veealuse astangu peale. Laeva esiosa libises astangu peale, tagaosa jäi rippuma sügaviku kohale. Laine tõstis tagumist osa nii kaua üles-alla kuni see murdus. Mehed, kes olid esimese osa peal, pääsesid, tagaosa peal olnud inimesed hukkusid koos kapteniga. Rannakivide vahelt võib praegugi leida mere poolt lihvitud punaseid tellisetükke. (Allikas http://www.saaremaanaturetourism.eu/Suuriku-pank)