Rahuste rannikumaastik

Rahuste rannikumaastik on kujunenud inimese ja looduse pikaajalisel koostoimel. Siinne rannaniit on üks paremini säilinud ja esinduslikumaid Eestis. Rahuste külast lääne poole jääb tihe kivikülv. Kõik kristalsetest kivimitest rahnud ja munakad, mis saarte randu palistavad ning ka kaugemalt sisemaalt leida võib, on pärit Skandinaavia mägedest, Soome kaljukõrgendikelt ja osaliselt ka Läänemere põhjast. Kohale on nad rännanud
viimase siit ülekäinud mandriliustiku poolt 25000-12000 aasta eest.