Paatsa maalinn

Mustjala valda, Paatsa külla jääb Paatsa maalinn, mille madal liivast ringvall kuhjati 13. sajandi lõpul või 14. sajandi algupoolel. 11.-13. sajandil asus samas kindlustamata asula.

Kaevamiste käigus avastati valli alt hoonete jäänuseid, sealhulgas osa kisklaudadest puitpõrandast ja ahjualus. Võimalik, et valliga piiratud alal asus kindlustatud talu või mõis. Vahetule linnuseaseme naabruses avastati suure, vähemalt neli korda põlenud ja samasse kohta taasehitatud sepikoja jäänused.