Mihkli talumuuseum

Mihkli talumuuseum Viki külas on Eesti üks omapärasemaid muuseume. Selle rajamiseks ei olnud vaja teha kogumistöid: lisaks täielikule hoonete kompleksile oli kohapeal säilinud rikkalik tarbeesemete kogu. Pea eranditult on need esemed valmistanud selle talu elanikud kahe sajandi jooksul, kuue põlvkonna kätetööna.