Matsalu rahvuspark

Penijõe mõisahoone II korrusel paikneva Matsalu looduskeskuse ekspositsioon pakub külalisele hea võimaluse tutvumiseks Matsalu rahvuspargi eripäraga: Euroopa suurimad looduslikud luhaniidud, roostik, Kasari alamjooksu kujunemine läbi aastakümnete, omanäolised rannaniidud, puisniidud ja puistud, rikkalik kultuuripärand. 

Matsalu rahvuspark kuulub Ramsari nimekirja, mis tunnustab neid kaitsealasid, kus märgalad on säilitatud ning nende kasutamine on jätkusuutlik. Lisaks lindudele kaitseb Matsalu rahvuspark ka Lääne-Eestile iseloomulikke poollooduslikke kooslusi ja Väinamere kultuuripärandit.
Matsalu rahvuspark on üks Euroopa tähtsamaid veelindude pesitsus- ja rändepeatusalasid. Matsalu rahvuspark on ainukesena Baltimaades pärjatud Euroopa Nõukogu Diplomiga, millega
tunnustatakse Matsalu bioloogilist, geoloogilist ja maastikulist mitmekesisust.