Leisi õigeusu kirik

Leisi õigeusu kirik on ehitatud 1873. aastal. 19. sajandi keskpaiku olid Saaremaal järjepanu ikalduseaastad.
Rahva seas levisid kuuldused, et end riigivõimu juures üles kirjutades vabanetakse mõisa kohustustest ning keiser kingib usuvahetajatele maad. Apostlikku õigeusku siirdus 30% Saaremaa tollasest elanikkonnast. Seepärast võib Saaremaal ringi sõites kohata väikeseid sibulkuplitega õigeusu kirikuid.