Leedri küla

Leedri küla tekkis 13. sajandi lõpul Lümanda mõisa juurde. Küla on oma hästi säilinud kiviaedade ja sumbkülale iseloomuliku tänakute võrguga Lääne-Saaremaa kaunimaid külasid, mis meenutab mõnevõrra Koguva küla Muhumaalt. Leedri eristub teistest Saaremaa küladest oma hästi säilinud ajaloolise tiheda teedevõrgu, väljade
ja kiviaedade struktuuriga. Legendaarsed ja muinsuskaitse all olevad kiviaiad on kõrged, stiilsed ja väga vanad.