Lõpe-Kaimri tankitõrjeliin

Lõpe-Kaimri tanktitõrjeliin rajati II maailmasõja ajal. Üle aasade ja heinamaade kulgev pikk, püramiiditaolistest betoonelementidest koosnev katkematu rivi pidi vaenlase tankide roomikud purustama ja soomuse rebestama. Praegugi on võssa kasvanud liin osaliselt nähtav.