Küdema ja Lepakõrve kurisud

Küdema ja Lepakõrve kurisud on suuremateks ja huvitavamateks karstinähtuste esinemiskohtadeks Saaremaal ja paiknevad luitestunud rannavallide vahel. Küdema kurisu asub Küdema külast lõuna pool ja kujutab endast kuni 35 m pikkust ja kuni 5 m sügavust karstilehtrit. Lepakõrve kurisu jääb Küdema külast 3-4 km kirdesse, mööda randvalle Paatsa külla viiva tee äärde. Kurisu pikkus on umbes 120 m ja sügavus 7 m. Tänapäeval voolab vesi kurisusse suubuvas ojasängis vaid kevadel.