Kõmsi tarandkalmed

Kõmsi tarandkalmed annavad tunnistust, et siinne paik on olnud üks vanimatest asulapaikadest Lääne-Eestis. Risti-Virtsu maantee ääres asuvad Kõmsi tarandkalmed pärinevad varasest rauaajast.

Tegu on esimeste Läänemaal läbi uuritud tarandkalmetega, kust saadi erakordselt huvitav leiumaterjal. Sealjuures on ühetarandiline kalme rekonstrueeritud, suurest tarandkalmest aga vaatamisväärsuseks jäetud müürid. Kalmed on hästi juurdepääsetavad ja hooldatud.

Loe lähemalt Hanila valla kodulehelt.