Angla Tuulikumägi

Angla tuulikumäel on ainsana Saaremaal oma algse ilme säilitanud tuultele avatud mägi, kuhu ehitati sajand tagasi kogu küla veskid. Tuulikumäel ootab külastajaid Angla Pärandkultuurikeskus, kus on võimalik omandada esivanemate käsitööoskusi, osaleda rahvakultuuri tutvustavatel üritustel ja maitsta kohalikke roogasid. 

1925. a, kui Anglas oli 13 talu, seisis siin koguni 9 tuuleveskit. Praeguseks on neist säilinud neli tüüpilist Saaremaa pukktuulikut ja üks puust hollandi tüüpi veski, kus asub piirkonna ajalugu ja põllumajandust tutvustav ekspositsioon.