Kaali Külastuskeskus

       

Rohkem infot Kaali meteoriidikraatrite kohta saab Kaali Külastuskeskusest, kus ühtlasi asub ka Saarte Geopargi keskus. Külastuskeskuses on avatud Meteoriitika- ja Paekivimuuseum ning teelistele pakub kõhutäidet trahter ning peavarju hotell. Saarte Geopargi keskusest saab infot kogu geopargi piirkonna vaatamisväärsuste, aktiivse
puhkuse veetmise võimaluste ning majutus- ja toitlustusasutuste kohta.

Uuri lisaks


Sõrve Külastuskeskus

       

Külastuskeskuse keskne hoone on endine tuletornilinnaku töötajate elamu. Siin asub suur osa keskuse atraktsioonidest, sealhulgas Eesti tuletornide teemaline ekspositsioon. Külastuskeskuses asub turismiinfopunkt, kust külastajad saavad teavet ka piirkonna teiste turismiteenuste ja atraktsioonide kohta. Hoones asub laste mänguala koos päevahoiuga ja looduseavastamise tuba, kus saab õppida põnevaid fakte Sõrvemaa looduse kohta.

Uuri lisaks


Angla Pärandkultuurikeskus

       

Angla Tuulikumäe kompleksi üheks oluliseks osaks on Angla Pärandkultuurikeskus, mis avati 2011 aasta suvel. Keskuse ehitamisel kasutati ühe materjalina 425 miljonit aastat tagasi tekkinud Jaagarahu lademe kivimit, milles on koralle, stromatopoore ja käsijalgseid. Muuseumis saad tutvust teha meie esivanemate tööriistade ja - võtetega.

Pärandkultuurikeskuses saad omandada rahvuslikke käsitööoskusi, osaleda rahvakultuuri tutvustavatel üritustel, maitsta Angla rukkileiba. Oluline koht Pärandkultuurikeskuse tegevuses on õpetada lastele meie esivanemate käsitööoskusi.

Uuri lisaks


Kirsi Vanasõidukite muuseum

   

Valeri Kirsi Vanasõidukite muuseum asub Virtsu alevi alguses ja kajastab vanasõidukite arengu lugu. Hobusõidukid, rattad, autod – eksponaate on erisuguseid. Elamus ratta ajaloost on garanteeritud.

Uuri lisaks


Hanila muuseum

     

Hanila muuseumi etnograafiline ja kultuurilooline püsiekspositsioon koosneb mitmest alajaotusest: taluõu, rehetuba, töötuba. Põhiosa on Porsiku talus mitme põlve jooksul säilitatud esemetel. Muuseumil on mitmekülgsed eseme- ja tekstiilikogud, mis annavad hea ülevaate Hanila- ja Karuse kihelkonna ning lähiümbruse talukultuurist sadakond ja rohkem aastat tagasi. Kogudesse kuulub üle 4600 eseme.  

Uuri lisaks