Panga Diving Resort

Ilusad elamused Sulle vee all ja vee peal – kõik see on Saaremaa Panga Pangal. Erinevad võimalused nii algajale kui sertifitseeritud sukeldujale. Saaremaa vetes on mitmeid erinevaid laeva- ja lennukivrakke mida saad uudistama minna. Lisaks pakume majutust, toitlustust, loodus- ja veematku, jahindust, hülgevaatlust.