Euroopa Geoparkide Võrgustik

Saarte Geopark on oma mõtestatud tegevusega seadnud oma üheks põhieesmärgiks liituda Euroopa Geoparkide Võrgustikuga ja seeläbi ka Globaalsete Geoparkide Võrgustikuga. Kuna Saaremaal asuvad Euraasias unikaalsed Kaali meteoriidikraatrid, siis on Saarte geopargil ainulaadne võimalus liituda Euroopa geoparkide võrgustikuga ja koos sellega saada UNESCO tunnustussertifikaat.


Saarte Geopargi avaldus Euroopa Geoparkide Võrgustikuga liitumiseks

Saarte Geopark esitas liitumistoimiku 2013. aasta lõpus, et saada geopargile UNESCO sertifikaat. Liitumistoimik koos kõikide lisadega on alljärgnevalt allalaetav:

Saarte Geopargi avaldus
Lisa 1 - Enesehinnangu ankeet koos lisadega
Lisa 2 - Geoloogiline pärand
Lisa 3 - Toetuskirjad
Lisa 4 - Lisainformatsioon

Saarte Geopargi Globaalsete Geoparkide Võrgustiku liitumistoimiku täpsustuste aruanne

2014. aasta juulis külastas Saarte Geoparki Euroopa Geoparkide Võrgustiku ja Globaalsete Geoparkide Võrgustiku kaheliikmeline hindamiskomisjon, kes tutvus 3 päeva vältel Saarte Geopargiga. 2015. aasta juuli lõpus esitas Saarte Geopark liitumistoimiku ja hindamiskomisjoni visiidi tulemusena esitatud küsimuste kohta täpsustava aruande. Aruanne koos kõikide lisadega on alljärgnevalt allalaetav:

Saarte Geopargi aruanne
Lisa 1 - Geoloogiline pärand
Lisa 2 - Lisainformatsioon
Lisa 3 - Kinnituskiri ja liikmelepingu näidis