Õppeprogramm "Tunne Saarte Geoparki!"

Programm toetab riikliku õppekava loodusteaduste valdkonda. Programm hõlmab nii looduslikku kui ka majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist keskkonda. Erilist tähelepanu pööratakse õpilaste keskkonnateadlikkuse kujunemisele. Loodusõpetuse õppimise kaudu kujuneb õpilastel arusaam loodusest kui tervikust. Õpitakse mõistma looduse toimimise seaduspärasusi, inimese sõltuvust looduskeskkonnast ning inimtegevuse mõju looduskeskkonnale. Arendatakse tahet ja valmisolekut kaitsta looduskeskkonda ning kujundatakse säästvaid väärtushinnanguid ja hoiakuid.

Programmi jooksul tutvutakse olulisemate loodus- ja ajaloo-objektidega. Toimub giidiga ekskursioon pankade ja paljandite juurde ning lisaks tutvutakse ümbruskonna olulisemate kirikute, mõisate ja muude ajaloo-objektidega. Valida saab 6 põhimarsruudi vahel, vajadusel saab teha erandeid.

Programmi kontaktisik: MTÜ Saarte Geopark, projektijuht Viktoria Bubukin, 452 0561, info@saartegeopark.ee


Sihtgrupi vanus

Õppeprogramm on põhiliselt mõeldud kooliõpilastele:

I kooliaste ehk 1.-3. klass
II kooliaste ehk 4.-6. klass
III kooliaste ehk 7.-9. klass
IV kooliaste ehk 10.-12. klass

Lisainfo:

Ühes õppeprogrammis osalevate õpilaste arv: tavaliselt kuni 30 õpilast, kokkuleppel rohkem
Õppeprogrammi toimumise koht: Saarte geopargi tegevuspiirkond. Õppeprogrammi läbiviimiseks on vajalik bussitransporti umbes 5 tunniks (aeg sisaldab õpilaste kooli juurest pealevõtmist, ekskursiooni objektide juurde ja tagasi kooli juurde viimist).
Õppeprogrammi kestvus 3-4 tundi + transport.
Õppeprogrammi saab ellu viia kevadel, suvel ja sügisel.


 

Marsruut nr 1 - Salme ja Torgu vallad

Külastatavad objektid: Tehumardi mälestussammas ja Saarte Geopargi kaart, Salme viikingilaevad, Kaugatuma pank, Lõpe-Kaimri tankitõrjeliin, Jämaja kirik, Ohessaare pank ja sellel asuv Saarte Geopargi infostend, Sõrve säär ja tuletorn, Mõntu sadam, Anseküla majakas.

Õppeprogrammi kestus 4 tundi, lisandub transpordi aeg esimese punkti juurde jõudmiseks. Täiendavalt tuleb arvestada transpordiajaga tagasi kooli juurde jõudmiseks.

Marsruut nr 2 - Muhu vald

Külastatavad objektid: Väikese väina tamm, Muhu linnuse maalinn, Eemu tuulik, Muhu kirik, Soonda jõgi, Saarte Geopargi kaarti Liival, Üügu pank ja sellel asuv Saarte Geopargi infostend, Rinsi kirik, Koguva küla.

Õppeprogrammi kestus 4 tundi, lisandub transpordi aeg esimese punkti juurde jõudmiseks. Täiendavalt tuleb arvestada transpordiajaga tagasi kooli juurde jõudmiseks.

Marsruut nr 3 - Orissaare ja Pöide vallad

Külastatavad objektid: Pulli pank ja sellel asuv Saarte Geopargi infostend, Jaani kirik, Maasi linnus, Kahutsi maalinn, Pöide kirik, Tornimäe kirik, Tagavere karjäär.

Õppeprogrammi kestus 4 tundi, lisandub transpordi aeg esimese punkti juurde jõudmiseks. Täiendavalt tuleb arvestada transpordiajaga tagasi kooli juurde jõudmiseks.


Marsruut nr 4 - Valjala, Pihtla, Leisi ja Mustjala vallad

Külastatavad objektid: Valjala kirik, Kõljala mõis, Kaali väikekraater, Kaali meteoriidikraater ja selle jalamil asuv Saarte Geopargi infostend Siluri ajastu kohta, Saarte Geopargi keskus, Kaali Meteoriitika- ja Paekivimuuseum, Karja kirik, Angla tuulikumägi, Panga pank ja sellel asuv Saarte Geopargi infostend, Võhma kivikülv.

Õppeprogrammi kestus 4 tundi, lisandub transpordi aeg esimese punkti juurde jõudmiseks. Täiendavalt tuleb arvestada transpordiajaga tagasi kooli juurde jõudmiseks.

Marsruut nr 5 - Lääne-Saare ja Kihelkonna vallad

Külastatavad objektid: Saaremaa keskkõrgustik, Viidumäe, Pilguse mõis, Karala küla, Elda puhkeala ja Saarte Geopargi infostend, Loona mõis, Vilsandi rahvuspargi keskus, Kihelkonna kirik ja kellatorn, Suuriku pank ja sellel asuv infostend, jugapuude salu Tagaranna poolsaarel.

Õppeprogrammi kestus 4 tundi, lisandub transpordi aeg esimese punkti juurde jõudmiseks. Täiendavalt tuleb arvestada transpordiajaga tagasi kooli juurde jõudmiseks.

Marsruut nr 6 - Lääne-Saare ja Mustjala vallad

Külastatavad objektid: Kaarma karjäär ja selle sissepääsu juures asuv Saarte Geopargi infostend, Tuiu rauasaatmemäed, Paatsa maalinn, Küdema kurisu, Saaremaa süvasadam, Ninase pank ja selle vaatetorni juures asuv Saarte Geopargi infostend, arteesiakaev, Ninase tuulikud, Panga pank ja sellel asuv Saarte Geopargi infostend, Kaarma kirik, Kaarma maalinn.

Õppeprogrammi kestus 4 tundi, lisandub transpordi aeg esimese punkti juurde jõudmiseks. Täiendavalt tuleb arvestada transpordiajaga tagasi kooli juurde jõudmiseks.